Czym są przewodniki i izolatory - przykłady i ich zastosowania

Wypróbuj Nasz Instrument Do Eliminowania Problemów

Wiemy, że różnicowanie pierwiastków wokół nas można przeprowadzić na podstawie ich właściwości fizycznych, takich jak faza, elastyczność, kolor, tekstura, rozpuszczalność, polaryzacja itp. Ale klasyfikacji pierwiastków można dokonać na podstawie ich przewodności ładunku elektrycznego, takich jak przewodniki i izolatory. Na przykład, jeśli wykonamy prosty eksperyment z użyciem small DOPROWADZIŁO & bateria łącząc je bawełnianą nicią lub plastikiem, wtedy żarówka nie mruga. Jeśli powtórzymy ten sam eksperyment z metalową miedzią przypominającą drut, wówczas żarówka zacznie świecić. Jeśli to zauważymy, niektóre elementy nie pozwalają na przepływ energii przez nie. W tym artykule omówiono przegląd przewodników i izolatorów.

Co to są przewodniki i izolatory?

Definicja: Przewodniki to jeden rodzaj materiału, poza substancjami. Główną funkcją tego materiału jest umożliwienie przepływu przez nie prądu. Są w stanie wykonać Elektryczność ponieważ pozwalają w bardzo prosty sposób przepływać w nich elektrony. Właściwością przewodników jest umożliwienie konwersji światła lub ciepła z jednego źródła do drugiego. Najlepszym tego przykładem są metale, zwierzęta, ziemia, ludzie itp. Z tego powodu wystąpią porażenia prądem elektrycznym.
Za każdym razem, gdy do obiektu zostanie dostarczony ładunek elektryczny, zostanie on rozłożony na całej powierzchni obiektu, co ma konsekwencje dla ruchu elektronów w obiekcie.

Przewodniki

przewodnikiDefinicja: Izolatory to jeden rodzaj materiału, poza substancjami. Główną funkcją tego materiału jest przeciwdziałanie przepływowi prądu i ciepła przez nie. Mają one zazwyczaj charakter stały i są używane w różnych systemach. Tak więc izolatory różnią się od przewodników ze względu na ich właściwości, takie jak rezystancja. Dobrym przykładem izolatorów jest tkanina, drewno, szkło, kwarc, mika itp. Są one stosowane jako osłony, ponieważ zapewniają ochronę przed dźwiękiem, elektrycznością i ciepłem.

Rodzaje przewodników i izolatorów są dostępne w oparciu o ich funkcje i właściwości. Izolatory są podzielone na cztery typy, takie jak typ sworznia, typ zawieszenia, izolator naprężenia i szekli. Najczęściej stosowanymi typami przewodów są aluminium ciągnione na twardo, ciągniona na twardo miedź i aluminium z rdzeniem stalowym.

Szklane izolatory

izolatory szklane

Przykłady przewodników i izolatorów

Oto przykłady przewodników i izolatorów.


Większość metali, takich jak aluminium, złoto, srebro, miedź i żelazo, jest dobrymi przewodnikami. Ponieważ przepływ elektronów będzie odbywał się z jednego atomu do drugiego.

Na przykład najlepszy przykład dobrego kierowca jest miedzią, ponieważ umożliwia przepływ elektronów po prostu. Z drugiej strony aluminium jest również dobrym przewodnikiem, ale w porównaniu z miedzią jest mniej. Jest nieważki, tak często używany w zasilacz kable. Weźmy przykład przepływu elektronów w żarówce. A więc, gdy zapalisz światło energia elektryczna dostaw na całym przewodzie, aby włączyć żarówkę i emitować światło.

Najpopularniejszymi przewodnikami są metale, a inne przewodniki są półprzewodniki , plazmy, elektrolity oraz niemetaliczne przewodniki, takie jak grafit i polimery przewodzące. Srebro jest również najlepszym przewodnikiem, ale nie można go stosować w praktyce ze względu na wysoki koszt. Ale jest używany w specjalnym wyposażeniu satelitów.

Najlepszymi przykładami izolatorów są guma, szkło, czysta woda, olej, powietrze, diament, suche drewno, sucha bawełna, plastik, asfalt itp. Niektóre inne izolatory to włókno szklane, porcelana, ceramika, suchy papier i kwarc.

Aplikacje

Plik zastosowania przewodników obejmują następujące elementy.

  • Przewodniki są używane głównie w rzeczywistych zastosowaniach
  • Rtęć w termometrze służy do badania temperatury ludzkiego ciała.
  • Folie aluminiowe służą do przechowywania żywności, a także do wyrobu patelni.
  • Żelazo jest używane do produkcji silnika pojazdu do przewodzenia ciepła.
  • Żelazna płyta jest wykonana ze stali i służy do szybkiego pochłaniania ciepła.
  • W chłodnicach samochodowych stosowane są przewodniki eliminujące ciepło z silnika samochodu.

Plik zastosowania izolatorów obejmują następujące elementy.

  • Izolatory termiczne uniemożliwiają przenikanie ciepła z jednej pozycji do drugiej. Są używane do produkcji butelek termoplastycznych, w ścianach i sufitach przeciwpożarowych.
  • Izolatory elektryczne zatrzymują przepływ elektronów przez nie. Są one stosowane w systemach wysokiego napięcia, płytkach drukowanych, a także w powlekaniu przewodów elektrycznych i kablach.
  • Izolatory akustyczne pomagają w kontrolowaniu poziomu hałasu, ponieważ dobrze pochłaniają dźwięk. Dlatego wykorzystujemy je w salach konferencyjnych i budynkach, aby budować je bez hałasu

Różnica między przewodnikami i izolatorami

Różnice między przewodnikami i izolatorami są następujące.

Przewodniki

Izolatory

Przewodnik umożliwia przepływ prądu przez niego.

Izolatory nie pozwalają na przepływ przez nie prądu.

Ładunek elektryczny będzie obecny na zewnątrz przewodników

Ładunki elektryczne nie będą stanowić izolatora.

Gdy przewodnik jest trzymany w polu magnetycznym, nie magazynuje energii.

Gdy izolator jest przechowywany w magnetyczny pole, a następnie magazynuje energię.

Naddatek ciepła w przewodniku jest niezwykle wysoki

Naddatek ciepła w izolatorze jest wyjątkowo niski

Rezystancja przewodnika jest bardzo niska

Rezystancja izolatora jest bardzo wysoka

Niektóre przykłady przewodników to miedź, rtęć i aluminiumNiektóre przykłady izolatorów to drewno, papier i ceramika

Są one używane do produkcji sprzętu elektrycznego.

Są one używane w izolującym urządzeniu elektrycznym bezpieczeństwo cel, powód

FAQs

1). Który z nich jest najbardziej przewodzącym pierwiastkiem z tych miedzi, żelaza, krzemu i srebra?

Srebro

2). Dlaczego metale są najbardziej preferowane w produkcji przewodów elektrycznych?

Ponieważ są dobrymi przewodnikami

3). Który materiał ma zerowy opór?

Nadprzewodnik

4). Co to jest półprzewodnik?

Przewodność elektryczna materiału spada między przewodnikiem a izolatorem, takim jak Si i Ge.

5). Może mieć wpływ na rezystywność przewodnika?

Temperatura i materiał użyty do wykonania dyrygent .

W ten sposób przewodniki i izolatory są prawie odwrotne pod względem funkcjonalności i właściwości. Główne różnice między tymi dwoma polegają na tym, że przewodniki umożliwiają przepływ energii przez nie, podczas gdy izolatory kontrolują przepływ energii. Przewodność przewodników jest wysoka, podczas gdy izolatory mają niską przewodność. Tutaj jest pytanie lub ty, jaki jest pasmo energii w przewodnikach i izolatorach?