Obwód testera jasności i sprawności diod LED

Wypróbuj Nasz Instrument Do Eliminowania Problemów

W poście szczegółowo opisano prosty obwód testera jasności i wydajności LDR skonfigurowany za pomocą LDR i cyfrowego miernika Ohm. Pomysł został zgłoszony przez pana Prashanta

Specyfikacja techniczna

Chcę sprawdzić jasność i światło diody o mocy 1 W.
Czy mogę to sprawdzić przy pomocy ldr. Koszt czujnika świetlnego Bekoz jest zbyt wysoki.
Jak mogę zmierzyć, która dioda LED ma jasne światło, jeśli mam trzy wysokiej jakości diody LED o mocy 1 W.
Plz rozwiąż problem.
Dziękuję Ci
Prashant SharmaProjektowanie

Diody LED nie są bardzo złożonymi urządzeniami emitującymi światło, gdy są zasilane prądem stałym, a poziom oświetlenia staje się wprost proporcjonalny do prądu płynącego przez diodę LED.

Dlatego odczyt poziomu jasności w powyższych warunkach może nie wymagać wyrafinowanych obwodów, jak mamy w luksometrach, zamiast tego odczyt można po prostu uzyskać za pomocą LDR i taniego omomierza.Projekt konfiguracji wskaźnika jasności LED można zobaczyć poniżej:

Widzimy LDR zamknięty w pustej, nieprzezroczystej rurce. Dioda LED, której jasność ma być mierzona, jest wprowadzana przez przeciwległy pusty koniec rury w taki sposób, że oba urządzenia są ustawione naprzeciw siebie wewnątrz rury.

Półprzezroczysty biały materiał, taki jak szorstki kawałek akrylu, można wprowadzić między dwa urządzenia wewnątrz rury, aby rozproszyć światło LED na LDR i wytworzyć równomierny rozkład światła zamiast skupiania się na małym niespójnym obszarze LDR.

Po przyłożeniu prądu stałego do dołączonych przewodów LED, pokazana konfiguracja dawałaby bezpośredni odczyt w omomierzu wskazujący omy obniżonej rezystancji LDR. Wartość tę można odnotować i porównać z innymi diodami LED lub standardową diodą LED dobrej jakości w ręku, aby uzyskać wymagane informacje dotyczące ich poziomów jasności i wydajności.

Schemat obwodu
Poprzedni: Jak mierzyć rozpuszczony tlen w cieczach Dalej: Automatyczny obwód świecy LED